امگا کانسلیشن زنانه نقره ای-رزگلد صفحه نقره ای نگینی

محصول جدید

امگا کانسلیشن 

7,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر

بی شک امگا یکیاز به نام ترین برندهایلوکسساعت در جهان می باشد.

ناماین برندبهکراتدر جاهای مختلف شنیده می شود ، ازناساتاالمپیک،مسابقاترالی،همهشخصیتهایفیلمهایجیمزباندوحتیبررویدستاولینفضانورد،نیلآرمسترانگوهمینطوربسیاریازشخصیتهایمطرححوزهطراحیومد.

نمایندگیامگادرایرانازدیربازهموارهتوانستهطیفبسیاریازدنبالکنندگانساعتهایلوکسولاکچریرابهخودجلبکند.

سادگیواصالترامیتوانتمامیطراحیهایاینبرنددرطولسالهایمختلفمشاهدهکرد.

ازپرطرفدارترینسریهایاینبرندرامیتوان

Constellation, Speed master, Sea master, De Ville

رانامبرد.

ویژگی ها

نوع موتور تک موتور
منبع تغذیه باتری
مقاومت در برابر آب در حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خش دارد
رنگ بند نقره ای - رزگلد
رنگ صفحه نقره ای
رنگ قاب نقره ای-رزگلد
شکل قاب گرد
جنس قاب استیل
جنس بند استیل
نوع قفل کیلیپسی

محصولات مرتبط