02122252550

سوالات متداول

آیا می‌توانم شماره موبایل خود را تغییر دهم ؟

شما کاربر گرامی ‌می‌توانید با استفاده از یک شماره موبایل برای اشخاص مختلف و آدرس‌های متفاوت سفارش ثبت کنید و در صورت درخواست تغییر شماره موبایل می‌توانید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.

آیا می‌توانم شماره موبایل خود را تغییر دهم ؟

شما کاربر گرامی ‌می‌توانید با استفاده از یک شماره موبایل برای اشخاص مختلف و آدرس‌های متفاوت سفارش ثبت کنید و در صورت درخواست تغییر شماره موبایل می‌توانید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.

آیا می‌توانم شماره موبایل خود را تغییر دهم ؟

شما کاربر گرامی ‌می‌توانید با استفاده از یک شماره موبایل برای اشخاص مختلف و آدرس‌های متفاوت سفارش ثبت کنید و در صورت درخواست تغییر شماره موبایل می‌توانید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.

آیا می‌توانم شماره موبایل خود را تغییر دهم ؟

شما کاربر گرامی ‌می‌توانید با استفاده از یک شماره موبایل برای اشخاص مختلف و آدرس‌های متفاوت سفارش ثبت کنید و در صورت درخواست تغییر شماره موبایل می‌توانید یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.