ساعت امپریو آرمانی زنانه نقره ای-رزگلد صفحه دودی

محصول جدید

ساعت امپریو آرمانی

20 قلم

6,400,000 ریال

برندایتالیاییامپوریوآرمانی (Emporio Armani) زیرمجموعهساعتسازیازبرندمعروفجورجو (Georgio Armani) آرمانیمیباشد.

امپوریوآرمانیازلحاظسرعتدرتوسعه  ورشددربینبرندهایساعتوصنعتمدرکوردداراست. درطراحیمدلهایامپوریوآرمانیبهخوبیمیتوانتلفیقلوکسگرایی،ظرافتونوآوریرامشاهدهکرد.

امپوریوآرمانیتاکنونجوایزبسیاری رابابتظرافتدرطراحیخودبدستآورده ، ظرافتمشخصه اصلیدرطراحیهایاینبرنداست.

نمایندگیامپوریوآرمانیدرایرانباارائهمدلهاوکالکشنهایبهروزخودطرفدارانبسیاری را به خود جلب کرده است وباارائهمدلAr5950 وAr 1682 رکوردفروشچندین ساله خودراشکست.

نوع موتور تک موتور
منبع تغذیه باتری
مقاومت در برابر آب در حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خش دارد
رنگ بند نقره ای - رزگلد
رنگ صفحه خاکستری
رنگ قاب رزگلد
شکل قاب گرد
جنس قاب استیل
جنس بند استیل
نوع قفل کیلیپسی

محصولات مرتبط